Kosten & vergoedingen

 

Een intakegesprek duurt één uur. De kosten per gesprek bedragen € 90,-  
Een kindertherapeutische sessie duurt één uur. De kosten per sessie bedragen € 90,-  
Oudergesprekken duren één uur. De kosten bedragen € 90,-            Een gesprek met de leerkracht en/of Ib'er duurt één uur. De kosten bedragen €90,- 

Kosten voor een schoolbezoek/ observatie inclusief (telefonisch) nagesprek en verslag € 175,- 

Kosten voor en uitgewerkt verslag bedragen € 100,-

Mailwisseling, anders dan een korte mededeling/afspraak en telefoongesprekken langer dan 15 minuten worden in rekening gebracht.

De factuur ontvangt u per mail na iedere sessie. U dient deze zelf in bij de zorgverzekeraar.

Voor meer info en vragen kunt u altijd contact opnemen 

Vergoedingen

De praktijk is aangesloten bij beroepsvereninging VIT  (de Vereniging van Integraal Therapeuten), de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De sessies worden door een groot aantal zorgverzekeraars deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering, onder de noemer alternatieve geneeswijzen. Op de site van de VIT is een overzicht geplaatst van de vergoedingen van zorgverzekeraars per 1 januari 2022.

Bekijk hier de Vergoedingsmogelijkheden 

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst van u zelf, zodat we in gesprek met elkaar kunnen gaan om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de wet kwaliteit en klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG. Mijn inschrijving in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg zorgt ervoor dat ook het tuchtrecht is gewaarborgd.

Belangrijke codes zijn:
AGB-code zorgverlener:       90045689
AGB-code praktijk:                90054321
KvK nummer: 24475127

RBCZ : 205067R                                

VIT registratienummer:       538.17.A           

Labeur kindertherapie is geregistreerd bij SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. SKJ registratienummer: 100022825

Mocht uw zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden, dan kunt u deze therapie aanvoeren als bijzondere ziektekosten bij uw jaarlijkse belastingaangifte. Via de Jeugdteams in de gemeente van uw woonplaats kunt u in aanmerking komen voor het persoonsgebonden budget van waaruit de kosten kunnen worden vergoed. (www.pgb.nl) Voor deze aanvraag is een specifieke verwijzing en onderbouwing van de reden voor zorg in deze praktijk nodig.