Techniek

Binnen de praktijk maak ik gebruik van verschillende interventietechnieken. Deze technieken komen vanuit de cognitieve therapie, de speltherapie, de oplossingsgerichte therapie, de systeemtherapie en lichaamsgerichte therapie.

Er wordt gewerkt vanuit verschillende verklarings-en behandelingsmodellen, passend bij ieder kind:

Medisch model
Wat voelt het lichaam?  

Gedragsmodel   
Wat vertelt jouw gedrag jou?

Psychodynamisch model 
Speelt een onverwerkt verleden een rol bij het in stand houden van de
klacht?

Communicatiemodel  
Hoe is de communicatie tussen gezinssysteem/schoolsysteem?

Persoonlijk model   
Wie ben ik, wie wil ik zijn? Vorming van een eigen identiteit.

Stressmodel   
Hoe is de verhouding tussen de draagkracht en de draaglast ?Het uitgangspunt van de therapie is het kind te helpen om opnieuw vanuit
zijn/haar kracht de mogelijkheden te vinden van een eigen unieke oplossing.
Om zich bewust te worden van wie hij/zij is en pure eigenheid te kunnen laten zien.
Voldoende veerkracht te ontwikkelen om met zichzelf en de
buitenwereld om te gaan.